Giải pháp trung tâm dữ liệu Vertiv Vietnam

Lượt xem: 1174

vertiv-ups-serverhub

Giải pháp mới dành cho Trung tâm dữ liệu, hợp tác giữ Hãng Vertiv Vietnam và Công ty Cổ Phần ServerHub

Sáng 19-11-2020 tại TP.HCM, Hãng Vertiv Vietnam và Công ty Cổ Phần ServerHub phối hợp tổ chức buổi giới thiệu các dòng sản phẩm UPS, Rack cabinet, Rack Smart Cabinet của thương hiệu Vertiv cho các đại lý và khách hàng.

Đồng thời, đại diện hãng Vertiv Vietnam, ông Nguyễn Anh Vũ, trao Giấy chứng nhận cho Công ty Cổ Phần ServerHub là Đại lý cung cấp sản phẩm Vertiv chính hãng.

Ông Nguyễn Anh Vũ trình bày Giải Pháp